De NZR-Methode

# Wat is de NZR-methode?

De NZR-methode de helpt, ondersteunt en adviseert professionals en hun klanten allerlei vraagstukken, dilemma’s en conflicten effectief aan te pakken en op te lossen door hun hun perspectief te verschuiven, hun blikveld te verruimen en hun denkraam te vergroten.

De aanpak is Narratief en Zelfregiserend. U versterkt uw vermogen om in uw persoonlijke verhaal, dus narratief, greep te krijgen op de werkelijkheid. U leert uw persoonlijke verhaal te onderzoeken en zo nodig bij te sturen met behulp van praktische zelfregie-vaardigheden en technieken. Er zijn immers altijd meer invalshoeken het onderzoeken waard.

De NZR-methode is mede gebaseerd op concepten uit ethologie en psychologie, ideeën van Carl G. Jung, Joseph Campbell, Miton H. Erickson en Keith Johnstone. De NZR-methode is ontwikkeld en aangevuld met zijn eigen kennis, kunde en ervaringen door Marcel van der Pol (Keridwen).

# Wat kunt u met de NZR-methode?

Met de NZR-methode voorkomt u of herstelt u:

# tunnelvisie & bubble-denken

# gestolde ervaringen of dwingende denkramen

# bevroren vraagstukken, dilemma’s & conflicten

# Voor wie is de NZR-methode?

De NZR-methode richt zich op iedereen met vraagstukken, dilemma’s of conflicten worstelt. De NZR-Academie richt zich primair op mensen die professioneel met mensen werken. Enige concrete voorbeelden van professionals voor de NZR-methode aan goede aanvulling kan zijn: Docenten, Mediators, Trainers & Coaches, Zorg & Hulpverleners.

  • voor Docenten: NZR-OnderwijsLab
  • Voor Mediators en Conflctbegeleiders: NZR-MediationLab
  • Voor Trainers en Coaches: NZR-DilemmaLab
  • Voor Zorg & Hulpverlener: NZR-Dialoog
  • Er is een speciaal NZR-DialoogLab, het NZR-GroepDialoogLab, voor allerlei maatschappelijke en sociale vraagstukken, gericht op Bestuurders, Facilitators, etc.

Docenten

Bezielend, betrokken en boeiend lesgeven begint met belangstelling voor de leefwereld van uw studenten en de connectie daarmee via uw aansprekend, didactische verhaal. lees meer...

.

U prikkelt de nieuwsgierigheid van uw studenten, u nodigt hen uit om actief te leren en narratief te begrijpen, u daagt hen uit tot zelfstandig nadenken over vraagstukken en dilemma’s in de leerstof om te komen tot nieuwe vaardigheden en voortschrijdende inzichten.

De kunst en de kunde van het narratief lesgeven en didactisch begeleiden leert u bij de NZR-Academie, in ons NZR-OnderwijsLab.


Mediators en Conflictbegeleiders

Meestal hebben conflictpartijen elk hun geheel eigen versie van de werkelijkheid. lees meer...

Soms lijken die versies elkaar dermate uit te sluiten, dat definitieve escalatie onvermijdelijk lijkt. Dan onstaan er zgn. ‘gestolde’ verhalen of narratieven. De kunst en de kunde om effectief en duurzaam oplossend te werken met gestolde verhalen zodat partijen zelf samen tot een duurzaam gedragen oplossing (verhaal) kunnen komen, leert u bij de NZR-Academie in ons NZR-MediationLab.

Trainers & Coaches

Trainers en coaches worden ingeschakeld als er concrete vraagstukken, problemen en dilemma’s zijn geconstateerd. lees meer...

Tegelijkertijd blijkt in de praktijk de werkelijkheid meestal veel weerbarstiger dan aanvankelijk verwacht: de communicatie verloopt stroef of geheel niet, gebeurtenissen worden verschillend beleefd, problemen worden niet gezien of ontkent. Standpunten van betrokken worden dan verpakt in gestolde verhalen. De kunst en de kunde om effectief gestolde verhalen, inclusief de problemenweer vloeibaar te maken, zodat er nieuwe perspectieven, mogelijkheden en oplossingen ontstaan, leert u bij de NZR-Academie in ons NZR-DilemmaLab.

Zorg- en hulpverleners

In therapie en hulpverlening gaat de NZR-Methode een wezenlijke stap verder lees meer...

.

In therapie en hulpverlening wordt naast de aanpak van problemen zelf ook speciale extra aandacht besteed aan het opbouwen van het vermogen tot Narratieve Zelfregie van uw cliënten. Het lijkt er vaak op dat zorg- of hulpverlener en hun cliënten op hetzelfde spoor zitten en een goed en helder 9opbouwend gesprek voeren. In werkelijkheid leven beiden echter veelal in een geheel eigen belevingswereld zodat er in twee zielen, veel méér gedachten ontstaan. De kunst en de kunde van het zich narratief verbinden met de ander en heldere therapeutische gesprekken te voeren leert u bij de NZR-Academie in ons NZR-DialoogLab.