Workshops: De NZRLabs

NZRLabs betekenen een andere aanpak in cursussen en workshops. In een NZRLab gaat u op basis van de NZR-methode aan de slag met het narratieve vermogen van u zelf en van uw klanten om situaties te doorgronden en als het nodig is bij te sturen of op te lossen door zelfregie.

Een NZRLab heeft een speelse vorm, serieuze inhoud, verrassende opbrengst.

Er zijn diverse vormen van NZRLabs, zoals DialoogLab, MediationLab, DilemmaLab en OnderwijsLab

NZR-DialoogLab

Een DialoogLab bestaat uit Maatwerk-combi’s van StandUp-Lezing, Workshop en Voorstelling. De voorstelling met metaforisch verhaal (bijv. een fabel) staat centraal. Een lastig onderwerp wordt belicht en besproken binnen de veilige context van de voorstelling. De praktijk wijst uit, dat dit heel drempelverlagend werkt om vaste denkpatronen wat los te laten en de dialoog met mensen die anders denken aan te gaan.

De StandUp Lezing zorgt voor verdere verdieping, de Workshop biedt de mogelijk praktisch te vertalen naar de werkpraktijk – twáálf twaalf helden klaar om u daarbij te helpen.

NZR-MediationLab

NZR-DilemmaLab

NZR-OnderwijsLab