Workshops: De NZRLabs

NZRLabs betekenen een andere aanpak in cursussen en workshops. In een NZRLab gaat u op basis van de NZR-methode aan de slag met het narratieve vermogen van u zelf en van uw klanten om situaties te doorgronden en als het nodig is bij te sturen of op te lossen door zelfregie.

Een NZRLab heeft een speelse vorm, serieuze inhoud, verrassende opbrengst.

Er zijn diverse specifieke vormen van NZRLabs, zoals DialoogLab, MediationLab, DilemmaLab en OnderwijsLab

NZR-DialoogLab

Een DialoogLab bestaat uit Maatwerk-combi’s van StandUp-Lezing, Workshop en Voorstelling. De voorstelling met metaforisch verhaal staat centraal. Een lastig onderwerp wordt belicht en besproken binnen de veilige context van een voorstelling met herkenbare situaties. De praktijk wijst uit, dat dit heel drempelverlagend werkt om vaste denkpatronen wat los te laten en de dialoog met mensen die anders denken aan te gaan.

De Workshop biedt de mogelijkheid om langs verschillende wegen praktisch te vertalen naar de eigen werkpraktijk – twáálf helden staan klaar om u daarbij te helpen.

In de StandUpLezing verweeft de NZR-facilitator praktijk en theorie elementen met feedback… ‘ter lehring en de vermaeck’

NZR-MediationLab

NZR-DilemmaLab

NZR-OnderwijsLab

Meer weten? Neem contact op via ons contactformulier of mail rechtstreeks (mail): marcel@nzr-academie.nl of marcel@keridwen.nl en (mobiel): 06 50680213