NZR Professionals

NZR Professional

De NZR-Academie richt zich op de deskundigheidsbevordering van mensen die professioneel met mensen werken. De professionals gaan in kleine homogene groepen intensief professiegericht aan de slag in een van onze NZRLabs.

Heterogene groepen zijn zeker ook mogelijk, want deelnemers andere uit beroepsgroepen, werpen altijd weer een andere, vaak verfrissende blik op uw werkelijkheid. Korotom Vergroot uw Denkraam, mede gevoed door andere visies en perspectieven van andere professionals.

  • Docenten & Trainers

Bezielend, betrokken en boeiend lesgeven begint met een relevant, aansprekend verhaal dat boeiend wordt verteld. De kunst en de kunde van het didactisch optimaal werken met en vertellen van verhalen in de onderwijspraktijk leert u in ons NZR OnderwijsLab, van het kiezen en vertellen van geschikte verhalen ter illustratie, ondersteuning of uitleg tot het didactisch opbouwen van uw gehele les in een adequate verhaalstructuur, zodat uw lessen optimaal aansluiten bij uw studenten of leerlingen, vervolgens beklijven en hun leernieuwsgierigheid prikkelen. U krijgt hier toe diverse ddiactische gerichte vertel- en performance technieken in het NZR OnderwijsLab aangereikt.

Bovendien leert u izxowel uw eigen aandeel als dat van uw studenten in de interacties te regisseren, gericht een optimaal leer- en doceerklimaat.

  • Mediators, Conflictcoaches, Buurtbemiddelaars

Meestal hebben conflictpartijen elk hun geheel eigen versie van de werkelijkheid. Soms lijken die versies elkaar dermate uit te sluiten, dat het risico op een definitieve escalatie, met alle gevolgen van dien, groot is. De verhalen of narratieven van partijen sluiten elkaar uit en raken ´gestold’ tot onbeweeglijke posities, waarin framing, tunnelvisie, dwingende denkramen een belangrijke rol spelen. De kunst en de kunde van het effectief en duurzaam oplossend werken met dergelijke gestolde verhalen, leert u in ons NZR MediationLab., zodat u uw klanten optimaal kunt helpen om weer open te staan voor andere perspectieven en nieuwe mogelijkheden.

  • Coaches , Hulp- & Zorgverleners

Het lijkt er vaak op dat coaches, of zorg- of hulpverlener samen met hun cliënten op hetzelfde spoor zitten en een goed en helder gesprek voeren. In werkelijkheid leven beiden echter veelal in een geheel eigen belevingswereld. Beide werelden kunnen elkaar voldoende raken en overeenkomen zodat mooie en zinvolle resultaten worden bereikt. Soms echter ondekt u dat beide belevingswerelden, ondanks uiterlijke overeenkomsten in essentie te veel onderling afwijken. In de NZR-methode worden de ontmoetingen tussen de belevingen van u en van uw klant als “twee zielen, méér gedachten”-concept. De kunst en de kunde van het zich narratief verbinden met de ander om heldere begeleidings-gesprekken te voeren leert u in ons NZR DialoogLab.

  • Bestuurders & Leiders

Deze groep professionals heeft uiteraard ook professioneel met allerlei mensen te maken. De twee belangrijksteverschillen de andere doelgroepen zijn, dat:

  1. er per definitie sprake van een hiërarchisch verschil met de mensen met wie of voor wie zij werken, en
  2. hun primaire doel is niet de ander te helpen of te leren, maar veel meer om op het niveau van organisatie, maatschappij en samenleving bepaalde doelen te realiseren. Daarvoor heb je zeker ook betrokken mensen nodig.

Voor deze doelgroep is onze Dialoog & DilemmaLab. Op meer strategisch niveau (= het grotere verhaal of het grotere plaatje) onderzoeken we de interacties tussen mensen en met het systeem (organisatie, maatschappij, samenleving) en de daaruit voortvloeinde dilemma’s en oplossingen.